Oděvní design

Čtyřletý studijní obor: 82-41-M/07       Modelářství a návrhářství oděvů

 

Učební plán oboru (pdf dokument): Oděvní design

Charakteristika oboru: 
Umělecký obor je určen pro žáky, kteří mají výtvarný talent a estetické cítění. Výtvarná výchova prostupuje celým studiem a přispívá k pochopení zákonitostí moderní výtvarné tvorby. 
Po absolvování studia disponují absolventi vlastním výtvarným názorem, jsou schopni samostatně vytvořit oděv od výtvarného návrhu včetně dokumentace až po zavedení do výroby s využitím výpočetní techniky při uměleckých činnostech. Nacházejí uplatnění jako samostatní návrháři nebo modeláři v oděvních firmách při realizaci náročných oděvních modelů i scénických kostýmů pro divadla, film a televizi. 
Školní vzdělávací program dává prostor i pro výuku počítačové grafiky formou volitelných předmětů, což umožňuje absolventům získat vědomosti z oblasti propagace.

Kamila Jarošová